Главная Вопросы ГАИ
Новости Полезное
Авто-базар Закон
Новые авто Каталог предприятий
Автосалоны
Обучение ПДД Тест-драйв
RSS-новости RSS-вопросы ГАИ
   
 Карта сайта
Главная Новости
Авто-базар Полезное
Новые авто Каталог предприятий
Карта предприятий Закон
Отзывы автовладельцев Тест-драйв
Форум Задать вопрос ГАИ
Обучение ПДД Автосалоныnew
Контакты

   Поиск по сайту

Главная/Закон

 

До реєстраційних матеріалів долучається копія паспорта або
документа, що його замінює, особи, якій надається право керування.
За письмовою заявою власника ТЗ працівниками РЕП ДАІ може
бути проведено скасування видачі такого талона.
Про скасування видачі тимчасового реєстраційного талона на
заяві власника ТЗ робиться запис: "Скасування видачі тимчасового
реєстраційного талона". Аналогічні записи вносяться також до
наявної автоматизованої бази даних АІС "Автомобіль" та Єдиного
державного реєстру Державтоінспекції.
Тимчасовий реєстраційний талон анулюється способом, що не
дозволяє його повторного використання, і долучається до матеріалів
про скасування.
Якщо тимчасовий реєстраційний талон втрачений, скасування
його видачі працівниками РЕП ДАІ проводиться після внесення
відповідної інформації до бази даних АІС "Документ".

6.3. Якщо власник ТЗ передав у встановленому порядку право
користування і (або) розпорядження ТЗ іншій фізичній або юридичній
особі (особам), то їм за письмовою заявою (додатки 1 і 2), поданою
ними особисто або уповноваженим представником (за винятком
випадків, коли в РЕП ДАІ наявна інформація про анулювання таких
повноважень), працівниками РЕП ДАІ оформляється і видається
тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа, який
підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ. При цьому
в графі "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона
робиться запис "Дійсний до _____ 20__ року за наявності свідоцтва
про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) серії ___ N ___________".
Копія документа, який підтверджує право користування і (або)
розпорядження ТЗ, долучається працівниками РЕП ДАІ до матеріалів
видачі тимчасового реєстраційного талона.

6.4. Видача тимчасових реєстраційних талонів, що передбачена
пунктами 6.2 та 6.3 глави 6 цієї Інструкції, може здійснюватися як
за місцем реєстрації ТЗ, так і за місцем постійного або
тимчасового проживання фізичних осіб та місцезнаходженням чи
місцем стоянки ТЗ юридичних осіб, яким видаються тимчасові
реєстраційні талони.

6.5. У випадку, коли встановлено, що раніше зареєстрований на
території України ТЗ розшукується правоохоронними органами
іноземних держав, РЕП ДАІ видається тимчасовий реєстраційний талон
з обов'язковим зазначенням терміну дії - на 1 рік. При цьому
вилучається свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт), а до
графи "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона
вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку
заборонено до закінчення перевірки".
Працівники РЕП ДАІ вилучають документи, подані для
реєстрації ТЗ, оформляють відповідні документи про цей факт та
передають усі матеріали до територіального органу внутрішніх справ
для проведення перевірки. Після проведення органом внутрішніх
справ розслідування за зазначеним фактом (з обов'язковим
інформуванням ініціатора розшуку через підрозділи Укрбюро
Інтерполу) на підставі постанови органу внутрішніх справ про
відмову в порушенні кримінальної справи та матеріалів перевірки
здійснюється заміна тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво
про реєстрацію ТЗ, до графи "Особливі відмітки" якого вноситься
запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку дозволено". При
цьому здійснюються дії, передбачені пунктами 3.1-3.9, 3.11, 3.17,
3.18 глави 3 цієї Інструкції.

6.6. У разі втрати (викрадення) тимчасового реєстраційного
талона, виданого відповідно до вимог пункту 6.5 глави 6 цієї
Інструкції, за письмовою заявою власника ТЗ або уповноваженої ним
особи (додатки 1 і 2), замість нього працівниками РЕП видається
новий тимчасовий реєстраційний талон на термін, який був
зазначений у втраченому (викраденому) тимчасовому реєстраційному
талоні.
При цьому виконуються дії, передбачені пунктами 3.1-3.11,
3.13-3.18 глави 3 цієї Інструкції.
Попередньо до бази даних АІС "Документ" вноситься інформація
про втрату (викрадення) тимчасового реєстраційного талона.
Утрачені тимчасові реєстраційні талони, які надійшли до
РЕП ДАІ після видачі власнику нового тимчасового реєстраційного
талона, знищуються в установленому порядку та вносяться корективи
до бази даних АІС "Документ".

6.7. У разі втрати (викрадення) тимчасового реєстраційного
талона, виданого відповідно до вимог пунктів 6.2 та 6.3 глави 6
цієї Інструкції, замість нього працівниками РЕП видається новий
тимчасовий реєстраційний талон відповідно до вимог цих пунктів.
При цьому виконуються дії, передбачені пунктами 3.1-3.11,
3.13-3.18 глави 3 цієї Інструкції.
Попередньо до бази даних АІС "Документ" вноситься інформація
про втрату (викрадення) тимчасового реєстраційного талона.
Втрачені тимчасові реєстраційні талони, які надійшли до
РЕП ДАІ після видачі нового тимчасового реєстраційного талона,
знищуються відповідно до вимог пункту 10.9 глави 10 цієї
Інструкції та вносяться корективи до бази даних АІС "Документ".

6.8. Факт отримання власником ТЗ або уповноваженою ним особою
тимчасового реєстраційного талона підтверджується їх підписами в
книзі обліку видачі тимчасових реєстраційних талонів (додаток 15)
або в заяві, зразки яких наведено в додатках 1, 2 до цієї
Інструкції, при автоматизованому процесі проведення реєстрації
(перереєстрації).

7. Порядок оформлення свідоцтв
про реєстрацію транспортних засобів
та тимчасових реєстраційних талонів

7.1. Заповнення бланків свідоцтв про реєстрацію ТЗ та
тимчасових реєстраційних талонів без використання комп'ютерної
техніки не допускається.

7.2. Якщо при оформленні свідоцтва про реєстрацію ТЗ
виділеного поля недостатньо, дозволяється використовувати
загальноприйняті скорочення реквізитів. За відсутності реквізитів
поле залишається вільним.

7.3. Реквізити "Прізвище або організація", "Ім'я та по
батькові" заповнюються літерами українського і дублюються літерами
латинського алфавітів.

7.4. У Графі "Реєстраційний N" зазначається виданий номерний
знак.

7.5. Графи "Марка", "Модель", "Номер шасі (кузова, рами)",
"Об'єм двигуна", "Тип пального", "Кількість сидячих місць з місцем
водія", "Кількість стоячих місць" заповнюються згідно з
документами, які є підставою для реєстрації, перереєстрації ТЗ.

7.6. У графі "Рік випуску" зазначається рік виготовлення ТЗ.
Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється згідно з Методикою
товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів,
затвердженою наказом Міністерства юстиції України та Фонду
державного майна України від 24.11.2003 N 142/5/2092 ( z1074-03 ),
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за
N 1074/8395 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду
державного майна України від 24.07.2009 N 1335/5/1159)
( z0724-09 ).
За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його
виготовлення (день, місяць, рік), яка зазначається в документах
підприємства-виробника.
Якщо календарну дату виготовлення визначити неможливо, то за
основу приймається модельний рік виготовлення, визначений за його
ідентифікаційним номером з урахуванням календарної дати першої
реєстрації ТЗ (день, місяць, рік). Датою першої реєстрації ТЗ,
який перебував у користуванні (зокрема, який ввозиться на митну
територію України), є дата, що зазначена в спеціальній графі
технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію), наприклад, у
паспорті німецького зразка, або дата видачі технічного паспорта
(свідоцтва про реєстрацію). У разі відсутності даних про
календарну дату першої реєстрації або виникнення сумнівів щодо її
достовірності, коли встановлений модельний рік виготовлення ТЗ
збігається з роком початку його експлуатації, під час оцінки за
дату виготовлення приймається 1 січня встановленого модельного
року.
Якщо встановлений модельний рік виготовлення не збігається з
роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному
документі, і перевищує його, під час оцінки за дату виготовлення
приймається 1 липня зазначеного в реєстраційних документах року.
Визначення року виготовлення ТЗ за датою виготовлення його
окремих складових частин неприпустимо у зв'язку з можливістю
їхньої заміни під час експлуатації або можливого значного проміжку
в часі з моменту їх виготовлення до моменту складання з них ТЗ.
Указані дати можуть мати інформативний характер тільки в усій
своїй сукупності.

7.7. У графі "Колір" зазначається основний колір ТЗ згідно з
класифікатором кольорів.

7.8. У графі "Тип ТЗ" зазначається тип ТЗ згідно з
класифікатором типів ТЗ та відповідно до вимог державних
стандартів України.

7.9. У графі "Повна маса" вказується максимально дозволена
маса ТЗ у кілограмах (береться з технічної документації).

7.10. У графі "Маса без навантаження" вказується маса
спорядженого ТЗ в кілограмах (береться з технічної документації).

7.11. У графі "Особливі відмітки" вказуються відомості про
документи, на підставі яких зареєстровані (перереєстровані) ТЗ,
робляться службові відмітки, у тому числі: дозволений знак
"Інвалід", символи індивідуального номерного знака, розпізнавальні
написи, обмеження тощо.

7.12. Графи "Прізвище або організація", "Ім'я",
"По батькові", "Адреса", "Регіон", "Район", "Населений пункт",
"Вулиця, будинок, квартира", заповнюються згідно з документами,
які є підставою для реєстрації ТЗ.

7.13. У графу "Власність" вноситься запис "власник" або "не є
власником" відповідно до документів, які є підставою для
реєстрації ТЗ.

7.14. У графу "Виданий" (для тимчасових реєстраційних талонів
та паперових свідоцтв про реєстрацію ТЗ) вноситься назва РЕП ДАІ.

7.15. У графі "Дійсний до" (для тимчасових реєстраційних
талонів) вказується дата, до якої дозволяється використовувати ТЗ,
із зазначенням числа, місяця та року.

7.16. У графі "Начальник РЕП ДАІ" (для тимчасових
реєстраційних талонів та паперових свідоцтв про реєстрацію ТЗ)
ставляться підпис посадової особи і печатка РЕП ДАІ.

7.17. У графі "Дата реєстрації" вказується дата проведення
реєстрації із зазначенням числа, місяця та року.

7.18. У свідоцтвах про реєстрацію ТЗ та тимчасових
реєстраційних талонах ідентифікаційний номер двигуна не
зазначається, але заноситься до Єдиного державного реєстру
Державтоінспекції.

8. Порядок оформлення реєстраційних документів
на транспортні засоби для поїздки за кордон

До поїздки за кордон допускаються ТЗ, на які видано свідоцтво
про реєстрацію ТЗ та номерні знаки, що відповідають вимогам
міжнародної Конвенції про дорожній рух ( 995_041 ).
При видачі свідоцтв про реєстрацію ТЗ для поїздки за кордон
здійснюються дії, передбачені пунктами 3.1-3.3, 3.5-3.7, 3.9,
3.13, 3.14, 3.18 глави 3 цієї Інструкції.
Якщо номерні знаки ТЗ не відповідають вимогам міжнародної
Конвенції про дорожній рух ( 995_041 ), проводиться їх заміна на
номерні знаки, серія яких складається з літер латинського
алфавіту.

8.1. Для поїздки за кордон за письмовою заявою фізичних або
юридичних осіб, яким власник ТЗ у встановленому порядку надав
право користування і (або) розпорядження ТЗ, працівниками РЕП ДАІ
за місцем реєстрації ТЗ видається свідоцтво про реєстрацію ТЗ на
термін, визначений у заяві, але який не перебільшує термін дії
документів, що надають право користування і (або) розпорядження
ТЗ. При цьому в графі "Особливі відмітки" робиться запис: "Видано
для участі в міжнародному русі. Дійсне до ___________ року".
Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, оформлене на ім'я власника,
номерні знаки (у разі їх обміну) та документи, що підтверджують
право користування і (або) розпорядження ТЗ, вилучаються та
зберігаються в РЕП ДАІ.

8.2. Видане для поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію ТЗ
підлягає поверненню в РЕП ДАІ, який його видав, після повернення
з-за кордону або закінчення терміну його дії. Після повернення
вказаного свідоцтва про реєстрацію ТЗ власнику або уповноваженій
особі повертаються раніше вилучені свідоцтво про реєстрацію ТЗ,
доручення та номерні знаки (якщо вони обмінювалися). Власнику ТЗ у
разі невідповідності номерних знаків вимогам державних стандартів
України за його заявою проводиться заміна номерних знаків старого
зразка на нові з оформленням нового свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

8.3. Облік свідоцтв про реєстрацію ТЗ та номерних знаків,
виданих для поїздки за кордон, ведеться в окремій книзі обліку
видачі свідоцтв про реєстрацію ТЗ для поїздки за кордон
(додаток 16).

8.4. У разі втрати (викрадення) свідоцтва про реєстрацію ТЗ,
виданого для поїздки за кордон, посадовими особами РЕП ДАІ
виконуються дії, передбачені пунктом 4.3 глави 4 цієї Інструкції.

9. Особливості проведення реєстрації (перереєстрації)
транспортних засобів, оформлення реєстраційних
документів та видачі номерних знаків

9.1. У свідоцтвах про реєстрацію ТЗ оперативних і спеціальних
служб, обладнаних спеціальними світловими і (або) звуковими
сигнальними пристроями відповідно до вимог державних стандартів
України в графу "Тип транспортного засобу" вноситься запис:
"Спеціальний" або "Спеціалізований".

9.2. У свідоцтвах про реєстрацію ТЗ з ручним керуванням, а
також ТЗ, що належать інвалідам 1-ї і 2-ї груп, у графу "Особливі
відмітки", книги обліку зареєстрованих ТЗ та відповідні бази даних
вноситься запис: "Дозволено встановлення знака "Інвалід". При
цьому копія документа, який підтверджує групу інвалідності,
залучається до матеріалів справи про реєстрацію ТЗ.

9.3. Заборона або обмеження щодо відчуження ТЗ вказуються у
графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
Указана інформація заноситься до відповідної бази даних
автоматизованої інформаційної системи.
Зміни у відомостях про встановлені обмеження здійснюються на
підставі документів, які підтверджують зняття заборон і обмежень,
засвідчених у встановленому порядку.

9.4. Реєстрація самостійно сконструйованих мотоциклів,
легкових, а також вантажних автомобілів, повна маса яких не
перевищує 3500 кілограмів, причепів та напівпричепів до них, інших
прирівняних до них ТЗ і мопедів, виготовлених відповідно до
обов'язкових вимог норм і стандартів України, здійснюється на
підставі документів, що підтверджують правомірність придбання
вузлів, агрегатів із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а
також висновків ЦБДРтаАС при МВС та інших визначених Кабінетом
Міністрів України підприємств, установ та організацій.
Замкові пристрої для зчеплення причепа та автомобіля мають
бути заводського виготовлення і відповідати вимогам державного
стандарту України.
На самостійно сконструйовані транспортні засоби, на яких
відсутні ідентифікаційні номери складових частин (кузова, шасі,
рами, двигуна), наносяться спеціальні індивідуальні номери.

9.5. На зареєстрованих у підрозділах ДАІ ТЗ, ідентифікаційні
номери складових частин яких пошкоджені (один чи кілька символів
номера візуально не визначаються) під впливом корозії, знищені
(пошкоджені) чи підроблені (змінено один або кілька символів
номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з
номером) внаслідок незаконного заволодіння або в разі, коли
проведена заміна таких складових частин після
дорожньо-транспортної пригоди, здійснюється дублювання первинних
ідентифікаційних номерів складових частин (у разі встановлення
відповідності ідентифікаційного номера таким засобам) згідно з
вимогами міжнародних і державних стандартів.
9.5.1. Дублювання первинних ідентифікаційних номерів
складових частин ТЗ (далі - ідентифікаційні номери ТЗ)
здійснюється в разі:
пошкодження ідентифікаційного номера ТЗ внаслідок впливу
корозії на поверхню номерної площадки або при проведенні ремонтних
робіт у місці нанесення ідентифікаційного номера;
повернення ТЗ власникові після незаконного заволодіння з
пошкодженими ідентифікаційними номерами;
пошкодження номерних складових частин ТЗ внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди;
заміни складової частини з ідентифікаційним номером на
безномерну в установленому порядку;
виявлення ідентифікаційного номера ТЗ з ознаками його
нанесення із заводськими дефектами;
відсутності нанесення заводом-виробником ідентифікаційного
номера (кузова, шасі, рами) ТЗ на невід'ємних металевих складових
частинах кузова ТЗ при його виготовленні.
9.5.2. За наявності підстав для дублювання ідентифікаційних
номерів ТЗ надається власником або уповноваженою ним особою на
експертне дослідження ідентифікаційних номерів до спеціалізованих
експертних установ.
9.5.3. Експертне дослідження ТЗ проводиться фахівцями
експертної служби МВС або експертами інших експертних установ, які
мають свідоцтво на право проведення відповідного виду
криміналістичних досліджень, а також судовими експертами за
постановою органів дізнання, досудового слідства чи суду, які
внесені до Реєстру атестованих судових експертів (у разі
необхідності проведення судових експертиз) відповідно до вимог
Закону України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ) та наказу МВС
від 10.11.2005 N 987 ( z1424-05 ) "Про затвердження Інструкції про
проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних
документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2005 за
N 1424/11704.
9.5.4. За результатами експертного дослідження власнику ТЗ
або уповноваженій ним особі експертною установою, яка його
проводила, надається відповідний висновок, який повинен містити не
менше шести кольорових ілюстрацій - загального вигляду ТЗ та
детального вигляду ідентифікаційного номера (номерних
позначень) ТЗ.
9.5.5. Якщо за результатами експертного дослідження
встановлено повний зміст первинного (заводського)
ідентифікаційного номера ТЗ, а також ознаки його нанесення в
умовах підприємства - виробника, власник ТЗ або уповноважена ним
особа звертається до Департаменту ДАІ МВС щодо можливості
дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ.
9.5.6. За результатами розгляду поданих матеріалів
працівниками Департаменту ДАІ МВС складається аргументований
висновок, який затверджується керівництвом Департаменту ДАІ МВС,
щодо дублювання ідентифікаційного номера ТЗ або надається письмова
обґрунтована відмова в проведенні такого дублювання.
9.5.7. ТЗ з висновком Департаменту ДАІ МВС, відповідними
матеріалами підрозділу внутрішніх справ (довідка про факт
незаконного заволодіння та перебування в розшуку ТЗ, довідка про
дорожньо-транспортну пригоду тощо) надається до Науково-дослідного
Бюро судових експертиз "Сантодор" або іншої визначеної МВС
спеціалізованої експертної установи, де після проведення
необхідної додаткової перевірки ТЗ та документів, що його
супроводжують, на металевих невід'ємних складових частинах ТЗ
проводиться дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ.
9.5.8. Про дублювання ідентифікаційних номерів ТЗ власнику
або уповноваженій ним особі видається окрема довідка з
фототаблицею місць нанесення дублюючих номерів та їх вигляду.
Довідка є невід'ємним додатком до висновку експертного дослідження
автомобіля.
9.5.9. Після проведення дублювання ідентифікаційних номерів
ТЗ спеціалізована експертна установа, яка його здійснювала,
направляє у встановленому порядку до Департаменту ДАІ МВС
відповідну інформацію.
9.5.10. У десятиденний термін після проведення дублювання
ідентифікаційних номерів ТЗ його власник або уповноважена ним
особа відповідно до вимог пункту 4.1 глави 4 цієї Інструкції
зобов'язаний провести перереєстрацію ТЗ.
При цьому РЕП ДАІ до графи "Особливі відмітки" свідоцтва про
реєстрацію ТЗ чи тимчасового реєстраційного талона ТЗ вноситься
запис: "Номер кузова (шасі, рами, двигуна) продубльовано".
Відповідна інформація вноситься також до бази даних
АІС "Автомобіль" та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.

9.6. Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 11.07.2000 N 1081 ( 1081-2000-п ) "Про запровадження номерних
знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними
замовленнями їх власників" (із змінами) власник транспортного
засобу або уповноважена ним особа може замовити виготовлення
індивідуального номерного знака, звернувшись із заявою
встановленого зразка до ЦБДРтаАС при МВС.
ТЗ, на який замовляються номерні знаки, що виготовляються за
індивідуальним замовленням їх власників, повинен бути
зареєстрованим у РЕП ДАІ.

9.7. Після одержання виготовлених індивідуальних номерних
знаків та відповідного документа на них власник ТЗ звертається до
РЕП ДАІ за місцем реєстрації ТЗ для проведення перереєстрації. При
цьому проводяться дії, передбачені пунктом 4.1 глави 4 цієї
Інструкції, оформляється нове свідоцтво про реєстрацію ТЗ, у графу
"Особливі відмітки" якого заносяться символи індивідуального
номерного знака. До справи про видачу свідоцтва про реєстрацію ТЗ
долучаються відповідний документ на номерні знаки, що виготовлені
за індивідуальним замовленням власника, та попереднє свідоцтво про
реєстрацію ТЗ (тимчасовий реєстраційний талон, технічний паспорт).
Дійсність зазначеного документа перевіряється за відповідною
автоматизованою базою даних. До матеріалів реєстраційної справи
долучаються роздруковані відомості про проведення цієї перевірки.
Працівниками РЕП ДАІ також уносяться корективи до бази даних
АІС "Автомобіль" та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.
Індивідуальні номерні знаки можуть бути використані для
іншого ТЗ цього самого власника (або за його заявою для ТЗ іншого
власника) з обов'язковим оформленням свідоцтва про реєстрацію ТЗ,
до якого РЕП ДАІ вноситься відповідна відмітка. Передавання
індивідуального номерного знака іншій фізичній чи юридичній особі
без належного оформлення в РЕП ДАІ не дозволяється.
При знятті з обліку ТЗ номерні знаки, виготовлені за
індивідуальним замовленням, працівниками РЕП ДАІ не вилучаються.

9.8. Реєстрація (перереєстрація) ТЗ за рішенням суду, що
набрало законної сили, проводиться відповідно до вимог пункту 11
Порядку ( 1388-98-п ). При цьому власнику ТЗ видається тимчасовий
реєстраційний талон з терміном дії до трьох місяців. Працівники
РЕП ДАІ відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
звертаються із запитом до суду, яким винесено рішення, для
встановлення підтвердження наявності цього рішення. Запит
підписується безпосередньо начальником РЕП ДАІ або особою, яка
виконує його обов'язки, з обов'язковою реєстрацією запиту та
відповіді. Свідоцтво про реєстрацію такого ТЗ видається за
наявності зазначеного підтвердження суду.

9.9. Реєстрація ТЗ, отриманих через органи соціального
захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, здійснюється на підставі виданих цими
установами довідок та інших передбачених Порядком ( 1388-98-п )
документів.
При цьому до графи "Особливі відмітки" свідоцтва про
реєстрацію ТЗ вноситься запис про заборону їх відчуження, передачі
у володіння або користування іншим особам, якщо інше не обумовлено
у вищевказаній довідці.

9.10. Перереєстрація ТЗ, які є внесками учасників до
статутного фонду господарських товариств, проводиться на підставі
свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) та нотаріально
посвідчених: актів приймання-передачі ТЗ за формою згідно з
додатком 2 до Порядку ( 1388-98-п ), копій рішення товариства про
згоду прийняти такі ТЗ, виписки з розділу статуту юридичної особи
відносно внесення цих ТЗ до статутного фонду товариства.

9.11. На ТЗ, що ввозяться на митну територію України
тимчасово, у разі переселення громадян на постійне місце
проживання, як спадщина за законом, що відкрита за її межами на
користь резидента, видається тимчасовий реєстраційний талон
відповідно до вимог пункту 30 Порядку ( 1388-98-п ) до отримання
довідки про дійсність його проживання в країні вивезення ТЗ та
дійсність реєстраційних або прирівняних до них документів країни
вивезення ТЗ.
Для отримання зазначеної довідки (інформації) управліннями
(відділами) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
направляється відповідний запит до правоохоронних органів країни
вивезення ТЗ через підрозділи Укрбюро Інтерполу в Україні з
обов'язковою реєстрацією запиту та відповіді.
При цьому до запиту в обов'язковому порядку додається копія
реєстраційних або прирівняних до них документів країни
вивезення ТЗ та зазначається, які відомості повинні міститися у
довідці (інформації): прізвище, ім'я, по батькові власника ТЗ,
місце його проживання за кордоном, час проживання (зазначається
дата з якої по яку проживав), інформація про ТЗ (марка, модель,
ідентифікаційний номер, рік виготовлення), дата, з якої ТЗ
перебував у власності особи, що здійснює його реєстрацію в
Україні, та на підставі яких документів (зазначається серія та
номер реєстраційних або прирівняних до них документів країн
вивезення транспортних засобів).

10. Одержання, облік, зберігання та витрачання бланків
реєстраційних документів, талонів про проходження
державного технічного огляду та номерних знаків

10.1. Бланки свідоцтв про реєстрацію ТЗ, тимчасових
реєстраційних талонів, посвідчень водія, тимчасових талонів на
право керування ТЗ, а також талонів про проходження державного
технічного огляду (далі - бланки ДАІ) є документами суворого
обліку. Відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства
фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України від 25.11.93 N 98/118/740 ( z0008-94 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217,
вони виготовляються друкарським способом, з нумерацією.
Підрозділами ДАІ забезпечується облік їх одержання, зберігання та
використання як бланків суворого обліку, а також установлюється
контроль за оформленням та витрачанням бланків ДАІ.
{ Пункт 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 603 ( z1073-11 ) від 22.08.2011 }

10.2. Контроль за прийняттям, обліком, зберіганням,
витрачанням бланків ДАІ і номерних знаків покладається на
начальників РЕП ДАІ і осіб, які безпосередньо виконують функції
прийняття, обліку, зберігання і витрачання бланків ДАІ і номерних
знаків та призначаються начальниками управлінь (відділів) ДАІ
головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

10.3. Бланки ДАІ повинні зберігатися в металевих шафах
(сейфах) на спеціальних складах (у коморах). Приміщення для
зберігання бланків ДАІ і номерних знаків мають бути сухими,
ізольованими (без вікон), обладнаними охоронною та протипожежною
сигналізаціями, надійно замикатися. Доступ сторонніх осіб у ці
приміщення забороняється.

10.4. Для приймання бланків ДАІ і номерних знаків, що
надходять від виготовлювачів, начальник управління (відділу) ДАІ
головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі створює відповідну
комісію в кількості не менше трьох осіб.
Під час приймання бланків ДАІ і номерних знаків комісія:
а) перевіряє зовнішній стан, цілісність упаковки, наявність
пломб, пакувальних листів, відомості наклеєного пакувального
листа;
б) розкриває упаковку, перевіряє відповідність кількості,
серії і нумерації бланків ДАІ і номерних знаків, що надійшли,
кількості, серії і нумерації, вказаним у накладних (пакувальних
листах) підприємства-виробника (відправника).
Про прийняття бланків ДАІ і номерних знаків складається акт
приймання бланків ДАІ (номерних знаків) від підприємства -
виробника (додаток 17) у чотирьох примірниках, один з яких
надсилається виробнику (відправнику) для підтвердження одержання
бланків ДАІ, номерних знаків, другий - до Департаменту ресурсного
забезпечення МВС, третій - зберігається у справах управління
(відділу) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
а четвертий - у справах РЕП ДАІ.

10.5. Якщо виявлено нестачу (надлишок), браковані бланки ДАІ
або номерні знаки, то акти приймання бланків ДАІ (номерних знаків)
від підприємства-виробника надсилаються тим самим адресатам, що
зазначені в пункті 10.4 глави 10 цієї Інструкції, але виробнику
(відправнику), крім того, додаються оригінали накладних,
пакувальних листів, пломб або сургучевих печаток від пакувальних
місць, у яких виявлена недостача (надлишок) або бракована
продукція, а також повідомляється про цілісність упаковки при її
одержанні.
РЕП ДАІ одержують бланки ДАІ і номерні знаки за накладними
від управлінь (відділів) ДАІ головних управлінь, управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі на підставі заявки і доручення на отримання.

10.6. Відомості про прийняті РЕП ДАІ бланки ДАІ і номерні
знаки не пізніше трьох днів з моменту їх надходження заносяться до
книги обліку надходження і витрачання бланків ДАІ та номерних
знаків (додаток 18).

10.7. Підставою для запису до книги обліку надходження і
витрачання бланків ДАІ та номерних знаків є накладні і акти
приймання бланків ДАІ (номерних знаків) від підприємства -
виробника (для РЕП ДАІ - накладні, що видаються управліннями
(відділами) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі). Залишки бланків ДАІ і номерних знаків підраховуються
після кожного надходження до РЕП ДАІ бланків ДАІ і номерних
знаків. Видача бланків ДАІ і номерних знаків проводиться під звіт
працівникам РЕП ДАІ для повсякденного використання в порядку
зростання цифрових номерів.
Категорично забороняється проставляти на незаповнених
бланках ДАІ печатки і підписи працівника РЕП ДАІ, а також
передавати такі бланки власникам транспортних засобів.

10.8. Облік витрачання номерних знаків, свідоцтв про
реєстрацію ТЗ (тимчасових реєстраційних талонів) ведеться у книгах
обліку реєстрації ТЗ (видачі тимчасових реєстраційних талонів), у
яких серії і номери виданих свідоцтв про реєстрацію ТЗ (тимчасових
реєстраційних талонів) та номерних знаків записуються за порядком
зростання цифрових номерів.
Записи в книгах здійснюються чорнилом (кульковою ручкою). Усі
реквізити книг обліку та видачі заповнюються розбірливо. Допущені
помилки виправляються шляхом закреслення помилкового запису і
внесення нового, який підтверджується підписом особи, що зробила
виправлення. Книги можуть роздруковуватись з використанням
комп'ютерної техніки.

10.9. Бланки ДАІ, що зіпсовані при заповненні, знищуються під
час чергової ревізії способом, який унеможливлює їх повторне
використання, про що складаються акт про знищення зіпсованих
(анульованих) бланків ДАІ або вилучених номерних знаків
(додаток 19), які зберігаються в справах РЕП ДАІ.

10.10. Документи, на підставі яких проведені реєстрація,
перереєстрація, зняття з обліку ТЗ, видача або заміна номерних
знаків, свідоцтв про реєстрацію ТЗ (тимчасових реєстраційних
талонів), зшиваються в окремі справи відповідно до записів у
книгах обліку і зберігаються в установленому порядку.
Свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічні паспорти), тимчасові
реєстраційні талони, довідки-рахунки, акти приймання-передачі ТЗ,
договори купівлі-продажу, біржові угоди, інші документи, що
підтверджують правомірність придбання ТЗ, підшиваються до справи і
гасяться штампом "Анульовано", а свідоцтва про реєстрацію ТЗ на
пластиковій основі гасяться шляхом проколів, що унеможливлює їх
подальше використання.
Термін зберігання книг обліку реєстрації, перереєстрації,
зняття з обліку ТЗ, надходження та витрачання бланків суворого
обліку і номерних знаків - 60 років після їх закінчення. Книги
обліку тимчасових реєстраційних талонів, свідоцтв про реєстрацію
ТЗ (оформлених для тимчасових поїздок за кордон), реєстраційних
карток на вибракувані ТЗ, а також ТЗ, які вибули за межі зони
обслуговування РЕП ДАІ, - 5 років.

10.11. Книги обліку і справи з документами, на підставі яких
проведені реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку ТЗ, інші дії
РЕП ДАІ, пов'язані з реєстрацією ТЗ, пронумеровуються,
прошнуровуються і завіряються підписом керівника (виконуючого
обов'язки) та скріплюються печаткою РЕП ДАІ. Нумерація книг обліку
проводиться відповідно до номенклатури справ канцелярії управління
(відділу) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Після оформлення справи керівник РЕП ДАІ перевіряє
правильність її оформлення та завіряє підписом (із зазначенням
П.І.Б., дати та часу проведення перевірки).

10.12. Після закінчення встановленого Інструкцією терміну
зберігання документи, які стали підставою для проведення першої
реєстрації в Україні ТЗ, передаються Державному науково-дослідному
експертно-криміналістичному центру МВС на підставі відповідного
запиту та акта приймання-передачі ДНДЕКЦ МВС документів, які стали
підставою для проведення першої реєстрації в Україні ТЗ
(додаток 20).

Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліції В.М.Лозовий

Страница 1 2

© Все права защищены. 2008-2009
Контакты | Реклама на сайте
При использовании материалов ссылка на Автомир Мариуполя обязательна. (Для интернет-изданий — гиперссылка).
АвтоПоиск - подержанные авто. Автобазар Система Orphus